ΕΤΑΙΡΕΙΑΠοιοι είμαστε

Η εταιρεία D-S Διεκπεραιώσεις - Σεμινάρια δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών από το 2002, έχοντας δύο βασικούς πυλώνες υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στις διεκπεραιώσεις αδειών χειριστών μηχανημάτων έργων, όπως και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα μηχάνημα έργων (έκδοση πινακίδων, μεταβιβάσεις, πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων κ.α.). Επίσης, δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης, όπως επιδοτούμενων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25, ΛΑΕΚ 0,24, Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων-ΕΦΕΤ, Τεχνικού Ασφαλείας κ.ά.

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες μας:
 • Διεκπεραιώσεις για έκδοση άδειων χειριστών μηχανημάτων έργου, πινακίδων και μεταβιβάσεων.
 • Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης ΕΦΕΤ για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Υπηρεσίες και σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζομένους.
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις.

Η θεματολογία των επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι σύμφωνη με τη ζήτηση γνώσεων στην αγορά εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα.

Ενδεικτική θεματολογία:
 • Αρχές marketing και τεχνικές πωλήσεων
 • Βασικές και προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής
 • Διαχείριση κρίσεων και εργασιακού άγχους
 • Social media και e-marketing
 • Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία

Η κλιμακούμενη ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, το πρωτότυπο και καινοτόμο επιχειρηματικό concept, η αναγκαιότητα ύπαρξης των υπηρεσιών της για τους ενδιαφερόμενους και οι προοπτικές εξέλιξης ακόμα και εν μέσω κρίσης, καθιστούν την εταιρεία μας, μια από τις πιο επιτυχημένες στον κλάδο της.

Στόχοι μας οι ικανοποιημένοι πελάτες, η καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση των παροχών μας και η δημιουργία νέων υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών.​​